NOA släpper ny rapport om kriminalitet inom idrott

I Sverige fortsätter gängvåld och organiserad brottslighet att eskalera och enligt polisen så börjar detta även påverka idrotten på flera områden. Polisens nationella operativa avdelning (NOA) har därför sammanställt rapporten “Idrottskorruption” som ska hjälpa till att belysa dessa problem. Den största anledningen till denna utveckling är pengarna som finns inom idrotten och så långt är det fotbollen som ser ut att drabbas hårdast. Här handlar det oftast om matchfixning där spelare, domare och tränare kan bli utpressade eller utnyttjade för de kriminellas vinning med hjälp av spelbolag. Polisen ser mycket allvarligt på detta och har nu tillsatt en ny arbetsgrupp som ska arbeta förebyggande för att upprätthålla ordningen inom svensk idrott på flera plan.

Kriminella försöker infiltrera svensk fotboll

Den organiserade brottsligheten är ett växande problem i det svenska samhället och på senare tid har även idrotten börjat påverkas. Polisen har därför satt sin nationella operativa avdelning på att sammanställa en rapport som sätter ljus på de problem inom idrotten som finns i dagsläget. Fotboll är den sport som hittills har drabbats hårdast och i fenomenrapporten “Idrottskorruption” går det att läsa om flera olika tillvägagångssätt som de kriminella använder. 

Ett av de största problemen just nu är matchfixning, något som enligt NOA tidigare har varit väldigt ovanligt i Sverige. Polisen i Sverige fick in sin första anmälan någonsin gällande matchfixning i 2012, och på senare år har det även bevisats att det förekommit vid flera tillfällen. För att detta ska vara möjligt behöver de kriminella aktörerna gå igenom flera steg och det börjar ofta med att de försöker rekrytera aktiva spelare, domare eller tränare. Detta kan de lyckas med genom exempelvis att erbjuda mutor, hota eller utpressa personen i fråga och det är oftast förekommande i storstäder och ekonomiskt utsatta områden. 

Det händer också att kriminella gör sig till olicensierade agenter för spelare så unga som i 10-årsåldern genom att betala föräldrarna eller erbjuda dem olika värdesaker. Efter att ha byggt upp en relation med personen i fråga så kan de kriminella sedan ge instruktioner till spelaren, domaren eller ledaren gällande hur den ska agera under en match, och har det gått så långt så är det oftast svårt att säga emot eller dra sig ur. På så sätt kan de kontrollera matcherna och omsätta pengar på utländska spelmarknader. 

Per Engström som är sektionschef vid polisens nationella operativa avdelning påpekar att svensk idrott har värden som integritet, laganda och rent spel men att det även involverar väldigt mycket pengar, något som bidrar till att även detta blir ett intressant område för kriminella aktörer. Han fortsätter:

“Det är tydligt för oss inom svensk polis att kriminella aktörer väljer att flytta fram sina positioner på olika arenor där de kan se ekonomiska vinningar. Från polisen har vi pågående utredningar inom området men för att vi ska komma till rätta med detta i samhället krävs det att vi tillsammans jobbar brottsförebyggande, i alla led”

I december 2022 lämnade regeringen in en proposition med olika förslag gällande förändringar i den svenska spellagen där några av dem trädde i kraft den 1 juli 2023. Även FIFA har nya regler som börjar gälla den 1 oktober 2023 där det bland annat står att du måste ha en FIFA-licens för att få jobba som agent. Det återstår att se vilken inverkan dessa förändringar kommer ha på den rådande situationen i Sverige.

Matilda Hedenström

Innehållsansvarig på Spelsidor.se

Matilda Hedenström

Matilda har ansvarat för innehållet på spelsidor.se sedan 2019 och ser till att alla artiklar är uppdaterade med den senaste infon och bonusarna. Hon har en bakgrund inom Casino- och Bettingbranschen hos spelbolag och hon har även tidigare jobbat som frilansande skribent.